FALEZ TURİZM

Gezip görme, dinlenme, eğlenme gibi psikolojik, sosyal ve kültürel gereksinmelerin karşılandığı, ekonomik ve sosyal alanda geniş etkiler doğurduğu günümüz turizm anlayışıyla ilgili olarak ülkemiz insanının yeterli malumata sahip olmaması, hem sektörel gelişmenin zayıflamasına hem de turizmin sosyolojik ve psikolojik faydalarının rantabl kullanılmasının önüne geçmektedir. Ülkemizdeki birçok turizm firmasının atladığı en önemli konulardan biri olan gezerek öğretmek, öğretirken sevdirmek ve sevdirirken ruhi dinginliği yakalamak firmamızın asıl hedefidir. Ülkemizdeki ve ülkemiz dışındaki tarihi, coğrafi ve kültürel mirasın tanıtımı gezdirilmesi ve mahiyetini profesyonel insanların elleriyle sunmak ve bunu insanlara aşılamak ve aynı zamanda insanların bu güzelliklerden mahrum kalmasının önüne geçmek firmamızın amaçları arasındadır. FALEZ TURİZM olarak çıktığımız bu yolda 7'den 70'e her kesime, her sektöre ve her gruba ihtiyaçları doğrultusunda programlar yapmak ve bu programları yaparken hedef kitlenin özelliklerini göz önünde bulundurarak en uygun konseptleri yapmak firmamızın şiarıdır.

FALEZ TURİZM olarak hedefimiz gezerek ve görerek insanları hem eğitmek,hem eğlendirmek, hemde ruhi dinginliklerine ulaştırmaktır...